Cjenovnik

Cijene su okvirne i zavise od individualnih pregleda. Za dodatne informacije i cijene kontaktirajte nas

Vrste i načini plaćanja

  1. Gotovina
  2. Platne kartice
  3. Preko računa firme

Pogodnosti

  • Premium kartica (Hipotekarna banka) do 6 mjesečnih rata
  • Premium kartica - 10% popusta
  • Plaćanje na rate preko firme (do 24 mjesečne rate)
  • Beskamatni kredit (Addiko banka) do 5 000€ na 60 mjesečnih rata

Opšte usluge

Usluga Cijena
Stomatološki pregled 10 €
Specijalistički pregled 30 €
RTG snimak 10 €
Ortopan snimak 30 €
3D snimak 80 €
Prva pomoć 10 €

 

Konzervativa

Usluga Cijena
Indirektno prekrivanje pulpe 10 €
Direktno prekrivanje pulpe 10 €
Kompozitni ispun I površinski 30 €
Kompozitni ispun II površinski 40 €
Kompozitni ispun III površinski 50 €
Kompozitna nadogradnja 60 €
Kompozitna faseta 100 €
Parapurplani kočić 10 €
Michigan okluzalni splint 150 €
Kompozitni splint 50 €

 

Protetika

Usluga Cijena
Selektivno brušenje zuba 10 € (po zubu)
Cementiranje stare krunice 20 €
Cementiranje starog mosta 30 €
Privremene krunice 20 € (po zubu)
Privremena krunica urađena u laboratoriji 40 €
Skidanje stare krunice 10 €
Skidanje mosta 10 € (po članu)
Kompozitni kočić 50 €
Metalokeramička krunica 120 €
Metalokeramička krunica na implantu 170 €
Bezmetalna krunica 250 €
Bezmetalna krunica na implantu 300 €
Bezmetalna krunica na implant na šrafljenje 350 €
Keramička faseta 300 €
Meryland most 350 €
Totalna proteza 400 €
Parcijalna proteza 350 €
Walplast proteza 400 €
Parcijalna skeletirana proteza (vizil) 600 €
Zamjena matrice 50 €
Dolder prečka 40 €
Direktno podlaganje proteze 50 €
Indirektno podlaganje proteze 100 €
Fasetirana krunica 60 €
Teleskop krunica 180 €
Livena krunica 50 €
Livena nadogradnja 50 €
Ugradnja atečmena 150 € (par)
CeKa atečmeni 150 € (par)
Bredent atečmeni 100 €
Intraradikularni atečmeni 80 €
Akrylock atečmeni 120 €
Dodatak zuba u protezu 20 €
Reparatura proteze 30 €
Žabica 100 €
Mock up 50 €

 

Endodoncija

Usluga Cijena
Uklanjanje starog kanalnog punjenja 20 €
Uklanjanje stranog tijela iz kanala 30 €
Liječenje jednokanalnog zuba 50 €
Liječenje dvokalanog zuba 100 €
Liječenje trokanalnog zuba 150 €
Liječenje četvorokanalnog zuba 200 €
Ponavljanje lijeka 10 €

 

Oralna hirurgija

Usluga Cijena
Vadjenje mlječnog zuba 20 €
Rutinsko vadjenje stalnog zuba 30 €
Komplikovano vadjenje zuba 60 €
Vadjenje umnjaka 50 €
Hirurško vadjenje zuba 100 €
Hirurško vadjenje impaktiranog zuba 150 €
Apikotomija 150 €
Lasersko uklanjanje frenuluma 50 €
Lasersko podizanje desni (cirkumcizija) 50 €
Incizija abcesa 20 €
Biološka hemostaza 20 €
Terapija alveolita 10 € (po seansi)
Nivelacija grebena 100 €
Produbljivanje formiksa 100 €
Hirurško zatvaranje sinusa 80 €
Režanj operacija 50 € (po zubu)
Tuberoktomija 100 €
Membrana 100 €
BiOss 100 €
Implant AlphaBio 500 €
Implant Dentium 500 €
Implant Nobel Bio care 650 €
Implant Zimmer 700 €
Suprastruktura 100 €

 

Dječija stomatologija

Usluga Cijena
Liječenje zuba 20 €
Ponavljanje lijeka 10 €
Kompozitni ispun 30 €
GJC plomba 20 €
Zalivanje fisura 20 €
Selektivno brušenje zuba 10 €
Vadjenje mliječnog zuba 20 €
Uklanjanje kamenca 30 €

 

Parodontopatija

Usluga Cijena
Kiretaža paradontalnog džepa 20 €
Uklanjanje tvrdih i mekih naslaga i peskiranje zuba 50 €
Uklanjanje kamenca 30 €
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje 20 €

 

Estetska stomatologija

Usluga Cijena
Izbjeljivanje zuba folijama 200 € (100 € po vilici)
Izbjeljivanje zuba lampom 250 € (125 € po vilici)
Izbjeljivanje devitalizovanog zuba 20 €
Zubni nakit (cirkon) 30 €
Mezoterapija lica (jedan tretman, jedna regija) 50 €

 

Ortopedija vilica

Usluga Cijena
Fiksna proteza 700 €
Mobilna proteza 300 €
Retenciona folija 80 €

Kompjuterska analiza položaja zuba

50 €
Folija za ispravljanje zuba M-aligner 100 €
Mjesečne kontrole (u zavisnosti od aparata) 10-20 €